• Minimalni tehnički uvjeti

  Minimalni tehnički uvjeti

  Provedba svih potrebnih ispitivanja i izrada atesta za ishodovanje minimalnih tehničkih uvjeta (MTU) za ugostiteljske objekte, trgovine, turističke agencije i sl.

 • Zaštita na radu

  Zaštita na radu

  Cjelokupna usluga iz područja zaštite na radu sukladno zakonskoj regulativi. Izrada procjene rizika, osposobljavanja radnika, ispitivanja ...

 • Zaštita od požara

  Zaštita od požara

  Usluge iz područja sigurnosti zaštite od požara. Ispitivanja, osposobljavanja, izrada elaborata …

 • Zaštita okoliša

  Zaštita okoliša

  Usluge vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada, prijave u registre …

 • Tehnička ispitivanja

  Tehnička ispitivanja

  Stručna ispitivanja za sve vrste građevina, elektrotehničkih i strojarskih instalacija, radne opreme, radnog okoliša te svih vrsta sustava za dojavu i gašenje požara.

 • Projektiranje, nadzor i sigurnost pri građenju

  Projektiranje, nadzor i sigurnost pri građenju

  Izrada elektrotehničkih i strojarskih projekata, nadzor, usluge koordinatora I i koordinatora II.

 • Stručno osposobljavanje

  Stručno osposobljavanje

  Programi usavršavanja i obrazovanja odraslih

  U NAŠOJ PONUDI

  Minimalni tehnički uvjeti

  • Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte
  • Minimalni uvjeti za turističke agencije
  • Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini
  • Minimalni uvjeti za sobe, apartmane, kuće za odmor i dr

  Zaštita na radu

  • Izrada procjene rizika.
  • Vođenje poslova zaštite na radu.
  • Osposobljavanje radnika.
  • Osposobljavanje poslodavaca i ovlaštenika poslodavaca iz zaštite na radu.
  • Ispitivanje radne opreme, strojeva i uređaja.
  • Ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu.
  • Izrada radnih uputa i sigurnosnih znakova…

  Zaštita od požara

  • Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
  • Izrada planova evakuacije i spašavanja za slučaj iznenadnog događaja.
  • Pregled i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.
  • Vođenje poslova zaštite od požara u tvrtkama.

  Zaštita okoliša

  • Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada
  • Prijava u Registar onečišćivača okoliša
  • Stručna pomoć kod izrade plana gospodarenja otpadom
  • Nadzor iz područja zaštite okoliša

  Tehnička ispitivanja

  • Atesti za minimalne tehničke uvjete.
  • Ispitivanje električnih instalacija
  • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija.
  • Ispitivanje radne opreme, strojeva i uređaja za rad.
  • Ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu.
  • Ispitivanja funkcionalnosti učinkovitosti ventilacije.
  • Atesti ventilacije za pušenje.
  • Mjerenje buke i zvučne izolacije.
  • Pregled i ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara.

  Projektiranje, nadzor i sigurnost pri građenju

  • Usluge zaštite na radu pri projektiranju (koordinator I)
  • Usluge zaštite na radu pri izvođenju (koordinator II)
  • Izrada elektrotehničkih projekata
  • Izrada strojarskih projekata
  • Stručni nadzor tijekom građenja

  Dostignuća na koja smo ponosni

  Kontaktirajte nas za ponudu

  Stojimo Vam na raspolaganju

  Scroll to top