Minimalni Tehnički Uvjeti

Obavljamo

Ispitivanja i usluge za kojima imate potrebu kod pribavljanja rješenja o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta za početak obavljanja gospodarske djelatnosti, bilo da je riječ o ugostiteljskim objektima, turističkim agencijama, trgovinama (i uslugama u trgovini), sobama, apartmanima ili dr.

Uključuje:

 • Minimalni uvjeti za ugostiteljske objekte:
  – ispitivanje električnih instalacija
  – ispitivanje učinkovitosti ventilacije
  – ispitivanje buke
  – ispitivanje onečišćenja zraka od štetnih emisija (za objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela)
  – mikrobiološka analiza vode (za objekt koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci)
  – ispitivanje nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (za objekt koji se prvi put otvara)
  – ispitivanje nepropusnosti sabirne jame (za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu)
  – ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
  – ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji), izrada plana evakuacije i spašavanja 
 • Minimalni uvjeti za turističke agencije:
  – ispitivanje električnih instalacija
  – ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
  – ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
  – izrada plana evakuacije i spašavanja 
 • Minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine i usluga u trgovini:
  – ispitivanje električnih instalacija
  – ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
  – ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
  – zrada plana evakuacije i spašavanja
  – 0stalo ovisno o vrsti djelatnosti, izgrađenosti i opremljenosti prostora
 • Minimalni uvjeti za sobe, apartmane, kuće za odmor:
  – ispitivanje električnih instalacija
  – ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinske instalacije (ukoliko postoji)
  – ispitivanje ispravnosti plinskog trošila (ukoliko postoji)
  – izrada plana evakuacije i spašavanja
  – mikrobiološka analiza vode (o potrebi)
  – ispitivanje nepropusnosti sabirne jame (ukoliko postoji)
Scroll to top