Tehnička ispitivanja

Tehnička ispitivanja obuhvaćaju pregledavanje i ispitivanje vitalnih instalacija građevina nakon njihove ugradnje i puštanja u uporabu, kao i tijekom eksploatacijskog vremena građevine. Svrha svih ispitivanja je dokazivanje ugrađenih svojstava instalacije sa ciljem zadržavanja njene sigurnosti i dugovječnosti.

Za Vas pratimo rokove pregledavanja i ispitivanja, preporučamo vanredne radnje, ako stanje instalacije to nalaže i izdajemo detalje izvještaje sa ispitnim listama sa preporukama za poboljšanje. U slučaju nedostataka na instalaciji izdajemo detaljne upute kako ukloniti navedene nedostatke i dovesti instalaciju u zadovoljavajuće stanje.

Elektrotehnička ispitivanja

Ispitivanje električne instalacije

Ispitivanja nivoa osvijetljenosti

Ispitivanje protupanične rasvjete

Ispitivanje funkcionalnosti tipkala za daljinsko isključivanje napajanja

Ispitivanja funkcionalnosti sustava besprekidnog napajanja

Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para

Ispitivanje gromobranske instalacije i sustava za zaštitu štetnog djelovanja munje

Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača, specifičnog otpora tla i sl.

Strojarska ispitivanja

Ispitivanje radne opreme, strojeva i uređaja i fizikalnih čimbenika

Ispitivanje efikasnosti ventilacije

Ispitivanje plinskih instalacija, plinskih trošila i plinskih stanica

Ispitivanje funkcionalnosti instalacija za gašenje požara:

-hidrantske instalacije

-instalacije za gašenje raspršenom vodom (“sprinkler” i “drencher” sustavi)

-instalacije za gašenje sa inertnim plinovima CO2 i FM 200

Ispitivanje protupožarnih zaklopki i efikasnosti uređaja za odimljavanje

Akustična mjerenja

 Ispitivanje komunalne buke za građevine

Ispitivanje zvučne izolacije pregrada, međukatne konstrukcije i sl.

Scroll to top