Zaštita na radu

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških, proizvodnih, uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika.

Procjena rizika je temeljni dokument iz područja zaštite na radu u kojem se definiraju opasnosti štetnosti i napori na radnom mjestu. Nakon analize provedbe osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu radi se plan mjera za smanjenje razine rizika u cilju sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i povećanja sigurnosti radnika na radnom mjestu.

Tvrtka Atesti i zaštita d.o.o. ovlaštena je za pružanje cjelokupne usluge iz područja zaštite na radu sukladno zakonskoj regulativi.

Poslovi zaštite na radu:
 • Izrada procjene rizika
 • Izrada programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca i ovlaštenika iz zaštite na radu i povjerenika zaduženih za zaštitu na radu
 • Osposobljavanje radnika za provođenje evakuacije i spašavanja
 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama
 • Izrada radnih uputa i sigurnosnih znakova
 • Izrada plana evakuacije i spašavanja
 • Izrada plana izvođenja radova na gradilištu (koordinator I)
 • Usluge koordinatora iz zaštite na radu tijekom građenja (koordinator II)
Tehnička ispitivanja uzaštiti na radu 
 • Ispitivanje radne opreme, strojeva i uređaja
 • Ispitivanje radnog okoliša:
  • fizikalne štetnosti
  • mjerenje buke u radnom okolišu
  • mjerenje osvijetljenosti
 • Ispitivanje efikasnosti ventilacije
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje protupanične rasvjete
 • Ispitivanje gromobranske instalacije
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
Scroll to top