Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća sve aktivnosti iz područja sigurnosti čije je cilj smanjenje rizika nastanka požara ili ako je do požara došlo, osiguravanje brzog i djelotvornog gašenja požara.

Zakonske obveze poslodavaca sukladno Zakonu o zaštiti od požara:

 • Provesti osposobljavanje svih djelatnika za početno gašenje požara
 • Redovito servisirati i provoditi ispitivanja sustava za gašenje požara, sustava za dojavu požara te sustava za sprječavanje požara
 • Osigurati dovoljan broj protupožarnih aparata i provoditi redovito godišnje servisiranje
 • Provoditi redovite vježbe evakuacije

 

Sukladno ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti stabilnih instalacija za gašenje i dojavu požara i ovlaštenju za izvođenje programa osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zasitite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom Atesti i zaštita d.o.o. vrši sljedeće usluge:

Poslovi zaštite od požara:

 • Analiza stanja zaštite od požara
 • Osposobljavanje za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
 • Izrada pravilnika i plana zaštite od požara
 • Vođenje i nadzor za poslove zaštite od požara
 • Vođenje vježbi evakuacije i spašavanja

Tehnička ispitivanja u zaštiti od požara:

 • Ispitivanje funkcionalnosti instalacija za dojavu i gašenje požara:
  • vatrodojavne instalacije,
  • hidrantske instalacije,
  • instalacije za gašenje sa CO2 i FM 200, instalacije za gašenje raspršenom vodom (“sprinkler” i “drencher” sustavi)
 • Ispitivanje protupožarnih zaklopki i efikasnosti uređaja za odimljavanje
 • Ispitivanja sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje funkcionalnosti tipkala za daljinsko isključivanje napajanja
 • Ispitivanje plinskih instalacija, plinskih trošila i plinskih stanica
 • Ispitivanje funkcionalnosti sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para
 • Ispitivanje ventilacionih sustava
 • Ispitivanje gromobranske instalacije i sustava za zaštitu štetnog djelovanja munje
 • Mjerenje otpora uzemljivača specifičnog otpora tla i sl.
Scroll to top