Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća sve mjere i aktivnosti vezane uz sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanak šteta i/ili onečišćenja okoliša, smanjenja i/ili otklanjanja štete nanesene okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Iz područja zaštite okoliša pružamo usluge:

  • Vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (obrazac ONTO)
  • Prijava u Registar onečišćivača okoliša ROO
  • Stručna pomoć kod izrade plana gospodarenja otpadom (obrazac PGO-PO)
  • Nadzor iz područja zaštite okoliša
Scroll to top